Rådgivning & udvikling

Udviklingsejendomme

For nogle ejendomme er en traditionel udlejnings-, salgs- og markedsføringsstrategi ikke nok.

Det kan være, at der er elementer, der trænger til forandring, en udtjent ejendom som kan konverteres til nyt formål, eller et stort, uindfriet potentiale til noget endnu bedre.
Lejernes behov ændrer sig nemlig løbende, for eksempel i forhold til lokalernes fleksibilitet, bæredygtighed eller en mere effektiv udnyttelse af arealerne på kort og lang sigt.

Ejendoms- og byudvikling

Vi mener, at ejendomsudvikling, samfundsudvikling og byudvikling hænger uløseligt sammen og altid bør understøtte hinanden. Når vi involverer os i ejendomsudvikling, ser vi derfor både på, hvordan den enkelte projektejendom kan bidrage positivt til lokalområdets udvikling, hvilke kvaliteter nærområdet har, og hvordan disse kan anvendes i markedsføringen af projektejendommen.

Den enkelte ejendom og byudviklingen skal forskønne og skabe værdi for nærområdet, og på den måde forstærke kundens positive oplevelse af det enkelte ejendomsudviklingsprojekt.

Vi hjælper vores kunder med at se mulighederne og potentialet i hver ejendom – især de ejendomme der kan være vanskelige at få udlejet på traditionel vis.
Udviklingsprojekter kan tilpasses alle prisrammer og behøver ikke at være dyrt.

Fokus på trivsel og velfærd

Ejendomsudvikling kræver nogle særlige kompetencer, uanset om man arbejder med udvikling af industri-, kontor-, lager-, butiks- eller investeringsejendomme. Man skal være i stand til at se de alternative løsninger, som alle ejendomme rummer. Her er erfaring et værdifuldt grundlag, fordi det giver en referenceramme for markedet, lokalområdet, muligheder og for, hvad der virker.

Ejendomsudvikling handler om at fokusere på trivsel og velfærd i et helhedsbillede. Det handler om at interessere sig for lejerens drømme, behov og dagligdag, og for hvordan vi som ejendomsmæglere kan udtænke og omsætte løsninger, der kan skabe inspirerende rammer, som også bidrager til at skabe vækst på kundens bundlinje.

Områdets potentiale

Ligesom det drejer sig om at kunne se de muligheder, som en ejendom rummer, ser vi også på det potentiale, der altid er i hvert enkelt geografisk område. Det kan eksempelvis være indkøbsmuligheder, institutioner, skoler, trafikale forhold og selvfølgelig nærområdets erhvervsliv.

Vi fokuserer og analyserer løbende på mulighederne og manglerne i den kollektive trafik. Det gør vi, fordi vi ved, at en velfungerende, fleksibel og nemt tilgængelig offentlig transport er afgørende for udviklingen, markedsføringen, salget eller udlejningen af det enkelte ejendomsudviklingsprojekt.