Fotos: Karsten Møller og Christian Mercier

Der var masser af ukrudt i ibo onsdag d. 19. dec. da oplægsholder Karsten Møller var forbi og fortælle om biodiversitet i byen og hvordan erhvervsejendomme kan blive livgivende oaser for bier, sommerfugle og andre flyvende insekter til gavn for lokalmiljøet – og dets ejendomsbesiddere. Ibo lyttede opmærksomt med i godt selskab fra Herlev Kommune repræsenteret af erhvervskonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold og byplanlægger Sara Berg – Stab for By og Udvikling, og miljøingeniør Lise Lyngsie Jacobsen – Vand og Natur.

Karsten kunne fortælle, at vi de seneste 30 år har mistet måske omkring 70% af vores flyvende insekter, herunder bestøvende bier, fordi de bl.a. mangler levesteder med vildtvoksende, usprøjtet beplantning. Og det er en situation man som ejendomsbesidder kan være med til at afhjælpe. Udover at gøre udearealer smukkere med en selvplantende tilførsel af blomster, hjælper man truede dyr som f.eks. bier og sommerfugle til overlevelse.

 

Vilde løsninger mod grønne ørkener
At indtænke grønne løsninger kan give økonomisk mening for ejendomsbesiddere, fordi det gør erhvervsejendommene mere attraktive ift. voksende nye krav og forventninger.
Men hvad kræver det?
Det giver bla. foreningen ’Vild Med Vilje’ et bud på med en gratis 10-trins guide, på deres hjemmeside og lover: ”mindre plejeindsats, så du kan bruge mere tid på at nyde livet og spare penge på drift.”

Foreningen kalder sig et ”opgør med den trimmede græsplæne”, og ønsker at stoppe den hyppige græsslåning, som er en indgroet vane i vores kultur (dateret tilbage til 1700-tallet), der skaber ”grønne ørkener”, som alias for trimmede plæner uden blomster, der ikke understøtter liv. I stedet anbefaler foreningen at lade gro og ”høste græsarealer med le eller maskine 1 til 2 gange om året.”

 

Hvilken rolle kan udlejere og sælgere spille?
Udover at hjælpe et uundværligt led i vores fødekæde og give grobund til blomster og mere fuglesang, giver det mening på bundlinjen, særligt fremadrettet. De senere år er der nemlig kommet voksende opmærksomhed, dels på klimatilpasning, men også virksomheders CSR, og arbejdslivets rammer med en forståelse for, hvordan vi påvirkes humørmæssigt, kognitivt og helbredsmæssigt af vores omgivelser. Undersøgelsesresultater fra bla. Harvard University har vist en sammenhæng mellem planter og natur og mindre stress og sygefravær på arbejdspladsen. Der spås stigende opmærksomhed fra virksomhedernes købere og lejere på, hvad en ejendom kan byde deres medarbejdere i den retning, og flere af de store, toneangivende virksomheder i USA (fx Amazon og Facebook) har allerede indrettet sig med biofilisk design, som bringer planter og natur markant ind i indretning af arbejdspladsen.

 

Hvorfor ikke udfordre den kedelige, nedklippede græsplæne ved kontoret, lageret eller parkeringspladsen?

Nedslående græsslåmaskiner og skrækken for ”sjusk”
Karsten Møller viste os en lang række øjenåbnende fotos, med og uden græsslåmaskinens nedslående effekt, foruden inspirerende eksempler på vildtvoksende åndehuller i byen og industrikvarterene.

At give slip på vanen og lade ukrudtet blomstre kan være angstprovokerende for nogle. Den bekymrede ejer eller udlejer kan tænke: ”Men vil det ikke se sjusket ud omkring min ejendom?”
“Vil nogle potentielle lejere eller købere i stedet for biodiversitetsindsats se sløseri?”. Dertil er en simpel løsning, som giver et æstetisk mere ”ordentligt” udtryk, nemlig at slå græsset i en smal kant langs arealet, samt måske stier og små pladser i det urørte græs. Det signalerer, at man håndterer området og at beplantningen er et bevidst valg. Karstens mange fotoeksempler viste tydeligt, hvor effektiv og æstetisk flot metoden kan være.

Tilbage står spørgsmålet: Ønsker vi vores udearealer pakket ind i grå og sort asfalt eller grønne gulvtæpper? Eller tør vi beklæde erhvervsejendomme med naturens farvepalette?

 

 

 

Fra ukrudt til positiv eksponering
Efter oplægget fik vi en god dialog med Herlev Kommunes udsendte om, hvad der kan gøres for at inspirere og opmuntre erhvervsejendomsbesiddere til at gå med i projektet. En proces vi vil følge tæt og fortælle om, her fra ibo.

 

 

 

 

 

 

Efter oplægget reflekterede erhvervskonsulent Birgitte Steenstrup Berchtold fra Herlev Kommune:

”Det er interessant at kigge på mulighederne for at skabe merværdi i de arealer vi har i forvejen. Hvis golde græsarealer kan omdannes til vild bevoksning, kan vi gøre en forskel for biodiversiteten og bringe mere liv ind i erhvervskvartererne. Det skal gøres på en måde, så indtrykket af ‘ordentlighed’ opretholdes. Det er konkrete initiativer, der skal til, hvis vi vil gøre en forskel.”

 

Hvis du som erhvervsejendomsudlejer eller -sælger er interesseret i at høre – eller gøre – mere ift. biodiversitet og udearealer, er du meget velkommen til at kontakte os her i ibo. Vi er klar til – helt gratis – at hjælpe dig videre ift. rådgivning og vil gerne understøtte kommunikation og fortælling omkring tiltaget på vores egne platforme. En øget, positiv eksponering vil kunne være værdifuld for dig og din ejendom. Skriv til os på ibo@ibo.dk eller ring på 44 54 27 00.